اخلاق و فرهنگ اسلامی
 


موعظه ی خوبان

 آرشیو اخلاق و فرهنگ اسلامی
  گزارش تصویری
 
 آرشیو گزارش تصویری
 

 ارتباط با رئیس فدراسیون
 

 

 گفت و گو
 


سلطانی فر: مشارکت مردم در ورزش همگانی دو برابر شده است

 آرشیو گفت و گو
 

 کمیته تحول
 


هفتمین جلسه بررسی ساز و کار اجرایی استفاده از فضای مجازی در راستای توسعه ورزش همگانی برگزار شد .

 آرشیو اخبار کمیته تحول
  
 
 
اساسنامه آکادمی
حوزه ورزش همگانی برنامه ها و فعالیت های جامع و گسترده ای را برای همه سنین ، هر دو جنس ، نژادها ، مذاهب و افراد با توانایی جسمی و روانی مختلف برنامه ریزی و اجرا می نماید . مفهوم کلی حوزه ورزش همگانی به عنوان چتری است که شامل برنامه ها و فعالیت های زیر می شود .

ورزش همگانی((Sport For All
فعالیت بدنی(Physical activity)
فعالیت اوقات فراغت(Leisure activity)
فعالیت تفریحی (Recreational activity)
بازی های بومی و محلی(Traditional game)
تمرین((Exercise
فعالیت حین سفر (Active commuting)(گردشگری و طبیعت گردی ورزشی)
ورزش((Sport

آکادمی ورزش همگانی جمهوری اسلامی ایران به منظور برنامه ریزی توسعه و گسترش ورزش همگانی با استفاده از ظرفیت ها و امکانات فدراسیون ورزش های همگانی جمهوری اسلامی ایران براساس اساسنامه زیر با توجه به مجوز صادره از سوی وزارت ورزش و جوانان ( دفتر برنامه ریزی و توسعه ) به شماره نامه ۲۷۶۴۵/۳۰-۲۰/۴/۱۳۹۱ تاسیس می گردد . اساسنامه آکادمی ورزش همگانی ، در تاریخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ مورد تصویب هئیت رئیسه فدراسیون نیز قرار گرفت.

بخش یکم: کلیات

ماده ۱: تعریف

آکادمی ورزش همگانی جمهوری اسلامی ایران که از این پس «آکادمی» نامیده می شود به عنوان مرکز علمی-فرهنگی ، آموزشی ، مطالعاتی- پژوهشی و تخصصی حوزه ورزش همگانی است که تحت نظارت فدراسیون ورزش های همگانی (ISFAF) ، به منظور تحقق هدف های مندرج در ماده ۲ تشکیل و فعالیت می نماید.ماده ۲: اهداف

تبیین و ترویج اصول و اهداف جنبش ورزش همگانی
آشنا کردن افراد و جوامع با چشم انداز ، ماموریت و اهداف ورزش همگانی
مطالعه و پژوهش و بهره گیری از علوم و تخصص های مرتبط با حوزه ورزش همگانی
فراهم سازی تسهیلات و ارائه خدمات علمی ، فرهنگی آموزشی ، پژوهشی جنبش ورزش همگانی در سطح ملی
توسعه مفاهیم ،برنامه ها ،الگو ها و فعالیت های جنبش ورزش همگانی با همکاری سایر سازمانهای و نهادها
طراحی نظام آموزشی و استانداردسازی کیفی و کمی دوره های آموزشی ورزش همگانی
ارائه مدل های پایش و ارزیابی شاخص های توسعه ورزش همگانی
ارتقای سطح دانش و آگاهی منابع انسانی ورزش همگانی شامل شرکت کنندگان در فعالیت ها و رویدادها ، داوطلبین، کارکنان رسمی ، مدیران ، مربیان و داوران و ...
آموزش و تربیت سازمان های و نهادها برای توسعه علمی فرهنگی آموزشی ، مطالعاتی- پژوهشی و تخصصی حوزه ورزش همگانی
ایجاد همکاری و تعامل موثر با مراکز علمی فرهنگی ، آموزشی و پژوهشی ، مراکز دولتی و خصوصی ، انجمن ها و موسسات علاقمند به حوزه ورزش همگانی
تسهیل مبادله دانش ، فناوری و تجربیات حوزه ورزش همگانی با برگزاری کارگاه ، همایش ها ، جشنواره ها ، کنگره ها ، نشر کتب و نشریات و غیره.
ایجاد اشتغال ، کارآفرینی و خودکفایی با توسعه فعالیت ها و برنامه های علمی ، آموزشی و پژوهشی فدراسیون

بخش دوم: وظایف

ماده ۷: وظایف

آکادمی برای نیل به اهداف مندرج در ماده۲ فعالیت های اساسی( وظایف) زیر را انجام خواهدداد:

مطالعه و بررسی و تهیه و اجرای طرح های علمی- آموزشی و پژوهشی ، و در حوزه ورزش همگانی و موضوعات مطرح در جنبش ورزش همگانی
برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی علوم و تخصص های مرتبط با حوزه ورزش همگانی
برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلند مدت برای مدیران ، مربیان ، داوران ، دانشجویان ، فعالان و مسئولین و دست اندرکاران نهاد ها ، سازمان ها ، انجمن ها و موسسات حوزه ورزش همگانی
همکاری و اجرای طرحهای مشترک با نهاد ها ، سازمان ها ، انجمن ها ، موسسات آموزشی و پژوهشی و دانشگاهها و سایر مراکز آموزش عالی
کمک به توسعه ارتباط و همکاری فدراسیون با سازمان ها و نهادهای مرتبط با حوزه های مختلف ورزش همگانی
تاسیس و اداره موزه ورزش همگانی و گسترش کتابخانه و مرکز اسناد ورزش همگانی به دو شکل فیزیکی و مجازی
مطالعه و پژوهش تحلیلی ،کاربردی، تطبیقی و اجرایی حوزه ورزش همگانی
کمک به توسعه حوزه ورزش همگانی با همکاری نهادهای و سازمان های ذیربط
طراحی، برنامه ریزی و برگزاری همایش ها ، کنگره ها ، جشنواره ها، نمایشگاه ها و دوره های علمی فرهنگی آموزشی و پژوهشی حوزه ورزش همگانی
انتشار کتب و نشریات علمی-فرهنگی ، آموزشی ، مطالعاتی- پژوهشی و تخصصی حوزه ورزش همگانی
طراحی ، مدیریت و اجرای پورتال اطلاع رسانی آکادمی به نشانی WWW.acisfaf.com
تهیه ، چاپ و توزیع ارگان رسمی آکادمی( هفته نامه ، ماهنامه ، فصل نامه ، سالنامه و ویژه نامه ) و مجله تخصصی آکادمی ورزش همگانی با ترتیب انتشار ( ماهنامه یا فصل نامه) به زبان های رسمی آکادمی
فراهم سازی تسهیلات و خدمات علمی ، آموزشی و پژوهشی به منظور شرکت در کنگره , همایش ، جشنواره ، نمایشگاه ها و ... حوزه ورزش همگانی
فراهم سازی تسهیلات و خدمات علمی ، آموزشی و پژوهشی به منظور تربیت و پرورش مدیران بدون مرز ورزش همگانی
ارائه خدمات مشاوره ای ، طراحی و برنامه ریزی ، ارزیابی ، نظارت و کنترل و راه کارهای توسعه حوزه ورزش همگانی به شکل ارائه خدمات علمی- فرهنگی ، آموزشی ، مطالعاتی- پژوهشی و تخصصی حوزه ورزش همگانی
ارائه خدمات مشاوره علمی ، آموزشی و پژوهشی پزشکی به مدیران ، مربیان ، داوران و فعالان حوزه ورزش همگانی
تهیه فیلم های و بسته های ‌آموزشی ، علمی و تخصصی حوزه ورزش همگانی به منظور توسعه و ترویج و الگو سازی و مستند سازی
مطالعه و طراحی اقدامات تبلیغی و تشویقی و برگزاری جشنواره ها و همایش های فرهنگی هنری ورزشی در ارتباط با حوزه ورزش همگانی
ایجاد واحدهای مدیریتی و خدماتی مورد نیاز و عقد قرارداد های مالی لازم با نهادها ، سازمان های حوزه ورزش همگانی
برنامه ریزی و اجرای دوره های پودمانی ورزش همگانی با همکاری دانشگاه علمی کاربری و فنی حرفه ای
همکاری با دیگر واحدهای فدراسیون ورزش همگانی ج.ا.ا. و رسانه ها در اجرای وظایف مربوطه
نظارت بر اجرای دوره های آموزشی مرتبط با حوزه های مختلف ورزش همگانی در سطح کشور
سایر امور اجرایی محوله از سوی فدراسیون ورزش های همگانی ، سازمان تربیت بدنی ج.ا.ا. و کمیته ملی المپیک

بخش سوم: ارکان آکادمی

ماده ۸: ارکان

ارکان آکادمی عبارتند از :

شورای برنامه ریزی
رئیس
دبیر کل
مدیر اجرایی
رئیس امور اداری مالی پشتیبانی
بخش های اجراییماده ۹: شورای برنامه ریزی۱) شورای برنامه ریزی آ‌کادمی به منظور حصول هماهنگی ، بررسی ،تنظیم و تدوین برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت و راهبردی با ترکیب زیر تشکیل می گردد:

رئیس آکادمی ( رئیس شورا)
دبیرکل آکادمی( دبیر شورا)
مدیر اجرایی آکادمی ( عضو شورا)
رئیس کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون ( عضو شورا)
رئیس کمیته توسعه و برنامه ریزی فدراسیون ( عضو شورا)
رئیس کمیته بازاریابی و امور اقتصادی فدراسیون ( عضو شورا)
چهار نفر از کارشناسان خبره،مشاوران یا نمایندگان هیات ها و انجمن های ورزشی ( عضو شورا)
دبیر کمیسیون ورزش همگانی کمیته ملی المپیک و پارا المپیک ( عضو شورا)
دو نفر از نمایندگان فدراسیون های ملی ورزشی ( عضو شورا)
دو نفر نماینده نهاد ها و سازمان ها ی مرتبط با حوزه ورزش همگانی( عضو شورا)

تبصره۲:جلسات عمومی شورای برنامه ریزی حداقل ماهی یکبار تشکیل میگردد و جلسات فوق العاده بنا به نظر رئیس و اعلام دبیر کل شورا تشکیل خواهد شد. رئیس شورا با توجه به نیاز ،‌از افراد مجرب و صاحب نظر به ویژه در خصوص طرح های علمی ، آموزشی و پژوهشی بدون حق رأی جهت مشاوره دعوت بعمل می آورد.

تبصره۳:رئیس شورای برنامه ریزی جلسات را اداره خواهد کرد جلسات شورا با حضور نصف به اضافه یک نفر رسمی خواهد شد و در رای گیری چنانچه آرا برابر باشد رأی رئیس نافذ خواهد بود.

تبصره۴:اعضای ردیف های ۷ ، ۹ و ۱۰ اعضای شورای برنامه ریزی به پیشنهاد رئیس آکادمی و با ابلاغ رئیس فدراسیون منصوب می شود.

تبصره ۵:رئیس آکادمی موظف است حداکثر یک سوم اعضای شورا را از بین بانوان انتخاب و معرفی نماید .

تبصره۶:مصوبات شورای برنامه ریزی پس از تصویب رئیس فدراسیون لازم الاجرا است .ماده ۱۰- وظایف شورا

وظایف شورای برنامه ریزی آکادمی عبارتند از :

بررسی برنامه های عملیاتی(کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) و راهبردی حوزه ورزش همگانی جهت ارائه به فدراسیون
بررسی بودجه و اعتبارات مورد نیاز برنامه های سالیانه که توسط امور مالی تهیه و تنظیم می شود
بررسی و تصویب آیین نامه های اجرایی و ایجاد هماهنگی جهت حسن اداره امور آکادمی
استقرار نظام پیشنهادات و بررسی پیشنهادات دریافتی و چگونگی اهدای پاداش به پیشنهاد دهندگان
بررسی طرح های پژوهشی ، انتشاراتی و برنامه های آموزشی مورد نیاز مخاطبین
بررسی و تصویب مقررات مربوط اجرای برنامه ها و فعالیت های علمی ، آموزشی و پژوهشی
بررسی سایر طرحها و پیشنهادات از سوی فدراسیون ، اعضای شورا و سازمان ها و نهاد های مرتبط
بررسی و تصویب ترازنامه های یکساله که توسط امور اداری مالی پشتیبانی آکادمی ارائه می شود.

تاريخ  ارسال:پنجشنبه 25 تير 1394 - 08:21

کد:2650-1397


 اخبار مرتبط:
 

  نظر شما در رابطه با اين خبر
 نام شما:
 پست الکترونيک:
 شماره تماس:

 آی پی شما:

 

 دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت فدراسیون در وب سایت منتشر خواهد شد.
 پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

  
آدرس: تهران ، بلوار فردوس شرقی ، خ وفا آذر شمالی ، بن بست پانیذ ، پلاک 2 ، طبقه اول

ساعات كار فدراسيون : شنبه الي چهارشنبه : 00: 8 لغايت 16:00      پنج شنبه : تعطیل


© کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسيون ورزشهای همگانی جمهوري اسلامي ايران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.