چاپ        ارسال به دوست

استقبال و تقدیر «وولفگانگ باومن»؛

بررسی پیشنهادات فدراسیون ورزشهای همگانی ایران در هیات رئیسه «تفیسا»

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی، «وولفگانگ باومن» در پاسخ پیشنهادات فدراسیون ورزشهای همگانی ایران در کنگره اخیر تفیسا ایران گفت: 

«ضمن تشکر از حضور شما در کنگره تفیسا و ملاقات شما از نزدیک، از پیشنهادات تخصصی و هوشمندانه شما متشکرم و موضوعاتی را که در قالب پیشنهاد مطرح کردید در حال حاضر بیشترین توجه تفیسا را می طلبد. این موضوعات در هیات رئیسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»

تلخیص متن پیشنهادی ایران بشرح ذیل است: 

«همانطور که مستحضرید رسالت هر سازمانی منطبق با تغییرات محیطی و جهانی دچار تغییر گشته و متناسب با آن راهبردها و تاکتیک های مناسب برای حفظ و بهبود بهره وری سازمانی بکار گرفته خواهد شد.

سرعت تغییرات در جهان افزایش یافته است و این تغییرات ناشی از تعاملات و اثرات متقابل پیشرانها بر هم بوده است. بنابراین برای ساخت آینده مطلوب، نیازمند شناخت پیشرانها و تحلیل نتایج و پیامد های آن هستیم.

بنظر می رسد، نگاه به آینده توسعه ورزش همگانی برای تندرستی مردم، یکی از مسائل مهم برای  تفیسا بوده و کشورهای عضو در تلاش هستند تا با همفکری، تاثیرات پیشران ها و پیامده های حاصله را تحلیل و از آن در تدوین استراتژی های مطلوب توسعه ورزش همگانی برای بهزیستی شهروندان جهان در آینده،  بهره برداری نمایند.

در عصر حاضر، اصلی ترین پیشران تغییرات آینده بشریت، تکنولوژی می باشد و روز به روز همگان شاهد توسعه اثرات این پیشران بر ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی هستیم. تاثیرات مثبت و شگفت انگیز تکنولوژی امری است که قابل انکار نمی باشد. لیکن یکی از عواملی که زندگی بشر را بتدریج از فعالیت های بدنی دور و دورتر می کند، تکنولوژی و بکار گیری مفرط آن می باشد. 

دنیا در عصر حاضر نیازمند تکنولوژی فعال است؛ تکنولوزی یک شمشیر دو لبه است؛ هر زمان، جهان با یک موج تغییرات کلان از محوریت توجه به انسان خارج می شود،  فاجعه های جبران ناپذیری رخ می دهد. ما تجارب ناگواری را در سرمایه داری صنعتی، شهرهای ماشین محور، و زندگی تکنولوژیک تجربه کرده ایم که در پی آن انسان های زیادی آسیب دیده اند.

ما در جایی ایستاده ایم که باید برای سبک زندگی دیجیتالی فعال فرزندانمان برنامه ریزی کنیم؛ زندگی ای که تکنولوژی با توسعه خود، مرز فعالیت بدنی مورد نیاز انسانها را حفظ نموده و آن را تضمین و تشویق نماید. شهر های رباتی و زندگی ماشینی حداکثری بسرعت در حال وقوع است. این یک هشدار واضح است و هم اکنون باید چارچوب های علمی توسعه تکنولوژی فعال و چگونگی هدایت آن را مطرح و تبدیل به رویه های جهانی نمود. 

استراتژی مقابله چیست؟ باید بدانیم، تفیسا و سازمانهای مشابه، چگونه  از فرصت ها و ظرفیت های جهانی برای ایجاد حساسیت به موضوع فعالیت بدنی و ورزش برای همه در زندگی دیجیتال، بیش از پیش، خصوصا در بین دولت ها بعنوان متولیان تندرستی ملت ها،  بایستی استفاده نمایند.

امروزه شاهد هستیم که نوآوری های فناوری به وفور اتفاق افتاده است اما نوآوری های اجتماعی محدود است. نوآوری های اجتماعی مفهوم "شهر شاد" (happy city) را می سازد که انسان و کیفیت زندگی در مرکز توجهات قرار می گیرد. سرعت تغییرات تکنولوژیک در جهان همگام با تغییرات پیشران‌های سلامت عمومی نمی باشد و این پیشران‌ها نسبت به پیشرفت تکنولوژی تاخیر زمانی دارند‌.

برای همگام سازی این دو عامل وابسته به‌هم، تعریف رابطه علّی و معلولی برای آن حائز اهمیت است با این توضیح که فاکتور توسعه سلامت همگانی را پیش‌نیاز تولید و توسعه تکنولوژی در جهان آینده با سبک زندگی دیجیتال فعال بدانیم.  بنظر می رسد در این مسیر نوین، توجه به فرهنگ های متنوع کشورها، ظرفیت ارزشمندی  برای اشاعه و ترویج ورزش همگانی ایجاد نموده و شاید به نوعی گفتمان و مشارکت فرهنگ‌ها در توسعه تندرستی در جهان از طریق ورزش همگانی یکی از فرصت های جذاب پیش رو قلمداد شود.‌

برای اینکار باید الگوهای نوینی را در اهمیت بخشیدن به ورزش همگانی در سطح جهان طراحی نمود و توسعه ورزش همگانی را برای دولتها، تبدیل به یک جریان جذاب نمود تا همانند اهمیت ورزش قهرمانی برای ارتقای پرستیز بین المللی کشور ها در سطح جهان،  ارتقای جایگاه ورزش همگانی نیز به همان میزان برای کسب وجهه بین المللی، مهم شمارده شود و مکانزیمی ارائه گردد تا به ازای تلاش و سرمایه گذاری دولتها در حوزه ورزش همگانی ، سطح پرستیژ بین المللی آنان ارتقا یافته و این مسیر تبدیل به جریانی جذاب و رقابتی در سطح جهان گردد؛ با به زبانی ساده تر، نیاز است رویکرد آگاهی بخشی در توسعه ورزش برای همه ،تبدیل به رویکردی رقابتی برای دولتها و مسئولین محلی در سطح جهان گردد.

با آسیب شناسی وضعیت موجود و اهمیت نگاه موثر به آینده و تدوین راهبردهای نوین مبتنی بر سناریوهای چند گانه در خصوص آینده ورزش همگانی و بهزیستی مردم، کارگروهی  با نام جهان آینده با سبک زندگی فعال دیجیتالی متشکل از کشورهای علاقمند و عضو در این حوزه تشکیل  و با ارایه  راه کارهای عملی و دستورالعمل های اجرایی این حرکت را تبدیل به حرکتی جهانی و جذاب نمایند، شاید بتوان از این طریق از فرصت های پیش رو برای کاهش آسیب های احتمالی و روز افزون ،استفاده نمود.»


٠٢:٣٥ - جمعه ٣ تير ١٤٠١    /    شماره : ١٦٠٩    /    تعداد نمایش : ١١٣